Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
12 sep 2018

Blockchain wordt gezien als de nieuwste digitale revolutie na internet. Vanuit de notariële beroepsorganisatie (KNB) is een pilot gestart om te onderzoeken hoe blockchain toegepast kan worden in het ambt. DAAN doet mee aan deze pilot. In deze column leggen Judith oude Kempers en Vincent van Heiningen kort uit hoe blockchaintechnologie werkt en hoe deze technologie kan worden toegepast bij transacties.

Door Judith oude Kempers en Vincent van Heiningen

Wat is blockchaintechnologie?

Als een bedrijf zaken doet met een andere partij wordt in de huidige praktijk veelal een beroep gedaan op een vertrouwde tussenpersoon om de transactie te valideren, bijvoorbeeld een notaris of een bank. Blockchaintechnologie vervangt die vertrouwde tussenpersoon door een netwerk van computers (nodes). Nieuwe transacties worden telkens als nieuwe schakels (blocks) geregen aan de ketting (chain) van bestaande datablokken met transacties. De data die zijn opgeslagen in de blockchain zijn beveiligd door middel van encryptie en kunnen nooit meer worden gewijzigd. Als een van de nodes uit het netwerk offline is of wordt gehackt, dan blijft de blockchain via de overige nodes gewoon functioneren.

Smart contracts

Overeenkomsten bestaan uit voorwaarden. Bijvoorbeeld: als A betaalt, dan levert B product of dienst X. Het is mogelijk de voorwaarden en uitvoering van een overeenkomst vast te leggen in een softwareprogramma (code), waardoor de overeenkomst automatisch wordt uitgevoerd. Wij spreken dan van een smart contract. Een voorbeeld van een smart contract is een verzekering die automatisch uitkeert zodra een vlucht meer dan twee uur is vertraagd. Zo’n smart contract vereist vertrouwen in de bank die vaststelt of de premie is ontvangen en in de verzekeraar dat deze zal gaan uitkeren als aan de polisvoorwaarden is voldaan. Door het smart contract op te slaan in een blockchain is dat vertrouwen niet nodig. De voorwaarden in de blockchain kunnen immers niet worden gewijzigd en de code is zelfuitvoerend. Uitkering vindt plaats zodra aan de voorwaarden is voldaan. De bank of de verzekeraar kunnen de uitkering dus niet tegenhouden.

Voordelen

De zelfuitvoerbaarheid van een smart contract in combinatie met de waarborgen van blockchaintechniek bieden een aantal voordelen:

  • er gebeurt precies wat partijen zijn overeengekomen;
  • er is geen bemoeienis of invloed van derden;
  • een partij kan zich niet eenzijdig aan zijn verplichtingen onttrekken, en
  • de automatische en snelle uitvoering kan leiden tot een kostenbesparing.

DAAN adviseert ondernemers bij het aangaan, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, zowel aan de vergadertafel als in de rechtszaal. Daarom volgt DAAN de ontwikkeling van blockchaintechnologie op de voet.

Deze column is ook te lezen op de website van PersPodium: http://perspodium.nl/artikelen/gastcolumn-daan-blockchain-in-het-notariaat. In de komende maanden schrijven wij nog enkele columns voor PersPodium. Wij houden u op de hoogte!