Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
15 feb 2018

Vanaf 25 mei 2018 zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht een FG aan te stellen. Dezelfde verplichting geldt voor organisaties waarbij:

  • de kernactiviteit bestaat uit werkzaamheden, die regelmatige en systematische observatie van betrokkenen op een grote schaal vergen; of
  • de kernactiviteit verwerking van bijzondere gegevens of persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke relevante gegevens vergt.

Hiermee is het aanwijzen van een FG voor schoolbesturen verplicht.

Ook de PO-Raad, VO-Raad en Kennisnet stellen zich op het standpunt dat schoolbesturen verplicht zijn een FG aan te wijzen. Scholen vallen immers onder de definitie van publieke organisatie. Tegelijkertijd verwerken zij op grote schaal, regelmatig en systematisch persoonsgegevens. Ook verwerken zij bijzondere persoonsgegevens van leerlingen, zoals het BSN en medische gegevens (Dyslexie/ADHD/etc.).

FG

Een FG is een interne toezichthouder. De taken van de FG bestaan onder andere uit het informeren en adviseren over verplichtingen over privacy en het toezien op naleving van de AVG. De FG kan gevraagd worden om advies te geven over de privacy impact assessment (PIA; in het Nederlands: gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en toezien op uitvoering daarvan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt samen met de FG en de FG treedt ook op als aanspreekpunt voor de onderwijsinstelling en de AP.

De FG zal binnen het onderwijs een wezenlijke rol gaan vervullen. Digitale leermiddelen zijn immers niet meer weg te denken en er worden op grote schaal persoonsgegevens uitgewisseld. Intern maar ook met derden, zoals een jeugdzorg en onderwijsspecialisten. De inzet van een goede FG zal van groot belang zijn om op juiste wijze invulling te geven aan de privacywetgeving.

Gezamenlijke FG

De AVG biedt schoolbesturen de mogelijkheid samen een FG aan wijzen om zo kosten te delen. De FG dient dan wel op de hoogte te zijn van de verschillende schoolbesturen en moet weten wat er speelt. Ook moet de FG op tijd worden geraadpleegd. De FG behoeft overigens geen interne medewerker te zijn. Er kan ook een externe FG worden ingehuurd, die dan uiteraard wel voldoende op de hoogte moet zijn.

Handreiking functionaris voor gegevensbescherming po/vo

Om schoolbesturen verder wegwijs te maken in de verplichtingen van de AVG, stelden de PO-Raad, VO-Raad en Kennisnet een handreiking op. De handreiking is hier te downloaden. Ook kunt u uiteraard altijd contact opnemen met DAAN.