Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
10 okt 2018

Als een werknemer langdurig ziek wordt, kan dat voor de werkgever grote gevolgen hebben. Hij moet loon doorbetalen, is verantwoordelijk voor re-integratie en is ook nog een ontslagvergoeding – de transitievergoeding – verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte beëindigt. Op dat laatste, de vergoeding, is iets bedacht.  

Door Imke Staps en Eva Schutte

De zieke werknemer

Het betalen van een transitievergoeding aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat, wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig beschouwd. De werkgever heeft immers al twee jaar minimaal 70% van het (maximum dag)loon doorbetaald en kosten moeten maken voor de re-integratie van de werknemer. Daarom heeft de wetgever een regeling bedacht die werkgevers compenseert voor de kosten van de transitievergoeding.

Wet compensatie transitievergoeding

Onder de nieuwe wet kan de werkgever na betaling van de transitievergoeding compensatie aanvragen bij het UWV. Het maakt voor de compensatie niet uit op welke manier de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dat kan dus ook in overleg tussen werkgever en werknemer, waarna een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

De compensatie is niet hoger dan de ontslagvergoeding waarop de werknemer recht had op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Dat is meestal na twee jaar ziekte. Ook bedraagt de compensatie niet meer dan het bruto loon dat daadwerkelijk tijdens de periode van ziekte is betaald. Tot slot telt ook een periode van loonsanctie (waarbij de loondoorbetaling tijdens ziekte wordt verlengd in verband met het niet naleven van re-integratieverplichtingen) niet mee voor de hoogte van de compensatie.

De bedoeling is dat de wettelijke regeling op 1 april 2020 in werking treedt. Belangrijk is dat de wet terugwerkende kracht krijgt. Ook voor transitievergoedingen die zijn uitgekeerd tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, kan tot 1 oktober 2020 een aanvraag voor compensatie worden gedaan.

Re-integratie

De re-integratie van de zieke werknemer blijft van groot belang. Bij de werkgever zelf, maar uiterlijk na één jaar ziekte moet ook worden gekeken of de werknemer bij een andere werkgever kan re-integreren (‘tweede spoor’). Is voor het einde van het eerste ziektejaar duidelijk dat de werknemer niet bij de eigen werkgever kan re-integreren, dan moet de re-integratie in het tweede spoor al eerder worden opgestart. Concludeert het UWV dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, dan volgt een sanctie van (maximaal) een extra jaar loondoorbetaling.

Arbowetgeving

Een ander aandachtspunt is de recente wijziging van de Arbowet (2017). Zo moet elke werkgever beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om de contracten aan te passen. Inmiddels is het dus van belang dat alles op orde is!

Het arbeidsrecht blijft ook naast de hier genoemde punten volop in beweging. Zo zijn er de nodige veranderingen gepland met de Wet arbeidsmarkt in balans. DAAN volgt de ontwikkelingen op de voet en adviseert regelmatig over ziekte, beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding. Ook voor een korte vraag kunt u altijd even bellen met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Deze column is ook te lezen op de website van PersPodium: http://perspodium.nl/artikelen/gastcolumn-daan-de-zieke-werknemer. In de komende maanden schrijven wij nog enkele columns voor PersPodium. Wij houden u op de hoogte!