Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
25 sep 2018

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat, kort gezegd, een vermindering van de arbeidsduur kan leiden tot aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. De vermindering moet dan wel het gevolg zijn van omstandigheden die voor rekening van de werkgever komen. Ook moet sprake zijn van een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.

Omstandigheden die voor rekening van de werkgever komen

Bij omstandigheden die voor rekening van de werkgever komen moeten we volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Ook kunnen we denken aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer waardoor een aanpassing van de arbeidsduur noodzakelijk is.

Substantiële en structurele vermindering arbeidstijd

De Hoge Raad geeft ook invulling aan de criteria ‘substantiële’ en ‘structurele’ vermindering van de arbeidstijd. Substantiële vermindering doet zich voor als de arbeidstijd ten minste 20% vermindert. Structureel ziet op een vermindering die naar verwachting blijvend zal zijn.

Het oordeel van de Hoge Raad is opmerkelijk. Voor aanspraak op een transitievergoeding is vereist dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet kent niet de figuur van de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook voorziet de wet niet in een gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur. Desalniettemin meent de Hoge Raad dus dat een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk kan worden beëindigd. Tegelijkertijd meent de Hoge Raad ook dat aanspraak kan bestaan op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Het is voor werkgevers èn werknemers van belang bedacht te zijn op deze uitbreiding van de aanspraak op de transitievergoeding. Een noodzakelijke aanpassing van de arbeidsduur kan immers betekenen dat een gedeeltelijke transitievergoeding moet worden voldaan. Tegelijkertijd is die aanspraak onderhevig aan de vervaltermijn. Zij kan dus weer komen te vervallen als niet tijdig op betaling wordt aangedrongen.