Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
11 sep 2018

Afgelopen week verscheen de nieuwe editie van het Juridisch Memo voor fiscale en financiële professionals. Judith oude Kempers heeft hier ook dit jaar weer aan bijgedragen met de hoofdstukken ‘Rechtsvormen’ en ‘Samenwerkingsvormen en fusies’.

Andere onderwerpen die in het Juridisch Memo worden behandeld zijn bijvoorbeeld verbintenissenrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en verzekeringsrecht. Het memo is bedoeld als hulpmiddel voor de fiscaal en financieel adviseur (accountant, administrateur, belastingadviseur, assurantietussenpersoon, makelaar o/g) die zich snel en effectief op hoofdzaken wil oriënteren op een aantal onderwerpen op civiel- en bestuursrechtelijk terrein die in zijn adviespraktijk veel voorkomen. Het Juridisch Memo geeft de kernpunten van de behandelde onderwerpen weer en signaleert nieuwe ontwikkelingen.