Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
08 nov 2016

Voor veel werkgevers is onduidelijk wat zij tijdens een sollicitatiegesprek mogen verwachten van een sollicitant: wat moet de sollicitant wel of niet vertellen over een eventuele beperking of (chronische) ziekte? Duidelijk is dat niet alles hoeft te worden verteld: een sollicitant hoeft informatie over een handicap of ziekte alleen te geven als hij weet (of zou moeten begrijpen) dat zijn ziekte of beperking hem ongeschikt maakt voor de functie die hij ambieert.

Voor veel werkgevers is onduidelijk wat zij tijdens een sollicitatiegesprek mogen verwachten van een sollicitant: wat moet de sollicitant wel of niet vertellen over een eventuele beperking of (chronische) ziekte? Duidelijk is dat niet alles hoeft te worden verteld: een sollicitant hoeft informatie over een handicap of ziekte alleen te geven als hij weet (of zou moeten begrijpen) dat zijn ziekte of beperking hem ongeschikt maakt voor de functie die hij ambieert.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
Het hebben van een beperking of het lijden aan een chronische ziekte, betekent niet automatisch dat een werknemer ongeschikt is voor een functie. Als een werkgever achteraf vindt dat een werknemer niet eerlijk is geweest over zijn eventuele beperkingen en de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, is het aan de werkgever om aan te tonen dat de werknemer een informatieplicht had op het moment dat hij solliciteerde. De werkgever moet dus laten zien dat de beperking van de werknemer problemen met zich meebrengt in de functie die de werknemer uitoefent, en dat deze beperking al bestond ten tijde van de sollicitatie.

Voorbeeld
Dat dit niet zo simpel is als het wellicht lijkt, wordt geïllustreerd door een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Daarin ging het om een werkneemster die sinds 2013 werkte als bloembindster. Binnen een jaar viel zij uit met rugklachten, waarna zij twee keer werd geopereerd vanwege een hernia. Na enkele strubbelingen tussen werkgever en werkneemster diende de werkgever een ontbindingsverzoek in. Werkneemster zou verwijtbaar hebben gehandeld, onder andere omdat zij bij haar indiensttreding niet eerlijk was geweest over haar lichamelijke gesteldheid. De werkgever wilde met een verklaring van de vorige werkgever van deze werkneemster aantonen dat er al eerder sprake was van een hernia of rugklachten. Dit maakte volgens de rechter echter niet voldoende duidelijk dat de werkneemster bij haar indiensttreding al leed aan rugklachten. Er was dus geen sprake van verwijtbaar handelen: de arbeidsovereenkomst werd niet ontbonden.

Conclusie
Een sollicitant hoeft dus niet alles mee te delen aan zijn toekomstige werkgever. Wat een werkgever wel kan doen is het opnemen van een beding in de arbeidsovereenkomst, waarmee de werknemer verklaart geestelijk en lichamelijk geschikt te zijn voor de functie. Ook lijkt er voor de werkgever geen beletsel te zijn om aan de sollicitant te vragen of hij aan het functieprofiel kan voldoen. De werkgever mag echter geen expliciete vragen van medische aard stellen tijdens een sollicitatieprocedure.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5475