Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
07 dec 2016

Op 5 juli 2016 heeft een commissie van onafhankelijke deskundigen een herstelkader gepresenteerd, dat een oplossing moet bieden voor MKB-bedrijven die een rentederivaat met de bank hebben afgesloten. Een rentederivaat (bijvoorbeeld een renteswap- of een rentecapovereenkomst) is een product dat banken aan klanten aanboden om het risico op een rentestijging af te dekken.

De banken die zich aan dit herstelkader gecommitteerd hebben – SNS Bank, ABN Amro Bank, ING Bank, Van Lanschot Bank en Rabobank –, moeten op basis van de stappen die in het herstelkader beschreven zijn hun rentederivatendossiers opnieuw beoordelen. Deze herbeoordeling wordt
uitgevoerd onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast voorziet het
herstelkader in herstelacties die de banken in specifieke situaties moeten ondernemen om geleden schade van de MKB-klant te compenseren en toekomstige schade te voorkomen.
Het herstelkader kunt u vinden op de website van de derivatencommissie:
http://www.derivatencommissie.nl/publicaties/2016/07/05/herstelkader/

Stappenplan

De derivatencommissie heeft gezocht naar een integrale oplossing die voor de meeste betrokkenen een ‘doeltreffende’ oplossing biedt. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan dat door de banken gevolgd moet worden. In het kort zien deze stappen er als volgt uit:

 1. complexe (gestructureerde) rentederivaten moeten door de bank worden omgezet naar
  gewone renteswaps, rentecaps of rentecollars;
 2. technische onvolkomenheden van een rentederivaat (bijvoorbeeld een renteswap) dienen
  hersteld te worden;
 3. een generieke coulancevergoeding van maximaal € 100.000,– dient uitgekeerd te worden
  aan de MKB-klant;
 4. alle onverwachte renteopslagverhogingen dienen ongedaan gemaakt te worden door de bank.

Hoewel het herstelkader in veel gevallen een goede oplossing zou kunnen bieden voor de problemen die samenhangen met een rentederivaat, hoeft het herstelkader niet in alle gevallen de beste oplossing te zijn. Door in te stemmen met een oplossing overeenkomstig het herstelkader, verliest de MKB-klant namelijk alle aanspraken die zij mogelijk op de bank heeft. Het is daarom goed om kritisch te kijken naar de compensatiemogelijkheden die het herstelkader biedt; dit zal niet altijd de beste oplossing zijn.

Daarnaast is het herstelkader niet van toepassing op elk MKB-bedrijf. Zo komen bijvoorbeeld alleen kleine en middelgrote MKB-bedrijven in aanmerking voor een herbeoordeling en compensatie overeenkomstig het herstelkader. Ook moeten deze MKB-bedrijven tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een ‘lopend’ rentederivaat hebben gehad.

 • complexe (gestructureerde) rentederivaten moeten door de bank worden omgezet naar
  gewone renteswaps, rentecaps of rentecollars;
 • technische onvolkomenheden van een rentederivaat (bijvoorbeeld een renteswap) dienen
  hersteld te worden;
 • een generieke coulancevergoeding van maximaal € 100.000,– dient uitgekeerd te worden
  aan de MKB-klant;
 • alle onverwachte renteopslagverhogingen dienen ongedaan gemaakt te worden door de bank.

Bent u met uw bank en rentederivaat overeengekomen en wilt u weten of u onder het herstelkader valt? Of wilt u weten of het herstelkader de beste oplossing voor uw onderneming is? Dan helpen wij u graag. Wij kunnen uw rentederivaat beoordelen, met u bekijken of het herstelkader voor uw onderneming de beste oplossing biedt en u ondersteunen in mogelijke stappen richting uw bank.
Voor meer informatie over rentederivaten en het herstelkader kunt u contact opnemen met:
Jan Kalisvaart (jan@daanlegal.nl of 06-533 31 813), Judith oude Kempers (judith@daanlegal.nl of 06-230 11 586) of Timo Arts (timo@daanlegal.nl of 06-103 47 134).