Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
05 mrt 2019

Afgelopen week is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling zijn nadere regels gesteld over de aanvraag en de verstrekking van de compensatie van de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Kort samengevat komen de wet en regelgeving op het volgende neer:

 • werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie van de transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen op of na 1 juli 2015;
 • deze compensatie moet binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aangevraagd worden bij het UWV, waarbij de volgende gegevens door de werkgever verstrekt moeten worden:
  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zoals bijvoorbeeld de beschikking van de kantonrechter, het UWV of de vaststellingsovereenkomst;
  • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode dat de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (d.m.v. loonstroken);
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • het bewijs van betaling van de volledige transitievergoeding.

Werkgevers die per 1 april 2020 gebruik willen maken van de compensatieregeling doen er dan ook goed aan alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren. Let er daarbij op dat de compensatie voor werknemers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uit dienst zijn getreden vóór 1 oktober 2020 aangevraagd moet worden.

Verder is het goed te weten er situaties denkbaar zijn waarin niet de gehele transitievergoeding wordt gecompenseerd. De compensatie is namelijk gemaximeerd tot de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft op de datum dat de loondoorbetalingsplicht eindigt (de eventuele periode waarin de arbeidsovereenkomst nog loopt, terwijl geen loon meer betaald hoeft te worden telt dus niet mee). Ook bedraagt de compensatie niet meer dan het tijdens de ziekteperiode betaalde loon en wordt een eventuele periode waarin een loonsanctie geldt, buiten de compensatie gelaten.