Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
09 okt 2017

Wat veel werkgevers niet weten, is dat de transitievergoeding ook verschuldigd kan zijn als een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt herplaatst bij een andere werkgever. Van wezenlijk belang is op wiens initiatief er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever het initiatief neemt tot de beëindiging, is de transitievergoeding in beginsel verschuldigd.

Wat veel werkgevers niet weten, is dat de transitievergoeding ook verschuldigd kan zijn als een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt herplaatst bij een andere werkgever. Van wezenlijk belang is op wiens initiatief er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever het initiatief neemt tot de beëindiging, is de transitievergoeding in beginsel verschuldigd.

 

Dat bevestigde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afgelopen week nogmaals. In deze zaak had werkgever besloten tot een reorganisatie. In het sociaal plan was voorzien in begeleiding van boventallige werknemers naar een andere werkkring. Aan werknemer (en 21 van zijn collega’s) werd het aanbod gedaan in dienst te treden bij die derde, waar zij in augustus 2016 in dienst traden. De (oud-)werkgever heeft deze werknemers geen transitievergoeding betaald. De werknemer ging daartegen in beroep.

 

De (oud-)werkgever betoogde dat sprake was van een concessie- of contractwisseling, waarbij een derde bepaalt dat het eerder aanbestede werk in het vervolg door een andere opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Daarbij blijven veelal dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van toepassing.

 

Het Hof overweegt dat er geen sprake is van concessie- of contractwisseling. Bovendien blijkt niet dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. De werkgever heeft in dit geval zelf besloten tot een reorganisatie en er was geen sprake van een overgang van onderneming. De werkgever moet er daarom voor zorgen dat er een formeel einde komt aan de arbeidsovereenkomst van werknemers die hij boventallig heeft verklaard en niet intern kan herplaatsen. Deze werknemer heeft dus recht op de transitievergoeding.