Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
22 feb 2018

Vincent van Heiningen is benoemd tot lid van de commissie kandidaat-notarissen.

Deze commissie adviseert het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor kandidaat-notarissen (en toegevoegd notarissen) van belang zijn. Daarnaast levert de commissie input bij diverse beleidsdossiers. De afgelopen jaren heeft de commissie zich onder meer bezig gehouden met de herziening van de beroepsopleiding, de in- en uitstroom van kandidaat-notarissen en de toekomst van het notariaat. Vincent begint in april met zijn werkzaamheden voor de commissie. Wij wensen hem veel succes!