Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
06 feb 2019

De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Met de WAB wil minister Koolmees het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en wil hij de positie van flexwerkers versterken.

 

De plannen voor de nieuwe proeftijdregels zijn uit het wetsvoorstel gehaald. De meeste andere plannen vinden wel doorgang.

De belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel zijn:

 • De verlenging van de ketenbepaling van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.
 • De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding.
  • Het afschaffen van de periode van twee jaar voordat werknemers aanspraak maken op een transitievergoeding. Werknemers krijgen hierdoor vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.
  • Het afschaffen van de afronding op halve dienstjaren. Werkgevers zullen hierdoor de transitievergoeding voortaan moeten berekenen over de volledige duur van het dienstverband.
 • Het afschaffen van een hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.
 • De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor zullen werkgevers verschillende ontslaggronden met elkaar kunnen combineren.
 • De wijzigingen in de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract.
  • Indien de arbeidsomvang niet (duidelijk) is overeengekomen, zal de werkgever jaarlijks een aanbod aan zijn oproepkrachten moeten doen voor een vaste arbeidsomvang van ten minste het gemiddeld aantal uren van de voorgaande twaalf maanden.
  • De werkgever zal een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren moeten oproepen (afwijking is mogelijk bij cao).
 • De wijzigingen in de regels voor payrollwerknemers. De payrollovereenkomst krijgt een zelfstandige wettelijke grondslag en de bepalingen die gelden voor uitzendovereenkomsten worden uitgesloten voor payrollovereenkomsten.
  • Payrollbedrijven zullen geen uitzendbeding meer kunnen hanteren voor payrollwerknemers.
  • Payrollbedrijven zullen geen ruimere ketenbepaling meer kunnen hanteren voor payrollwerknemers (afwijking is mogelijk bij cao).
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
 • De wijzigingen in de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en zullen een hoge WW-premie gaan betalen voor werknemers met een flexibel contract. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract aan te bieden.

De Eerste Kamer moet nog met het wetsvoorstel instemmen. Als de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel instemt, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in. Wij houden u op de hoogte!