Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
22 januari 2020

Meer mogelijkheden voor testen op alcohol en drugs op de werkvloer?

Op dit moment is het voor veel werkgevers niet mogelijk om te testen of een werknemer op de werkvloer onder invloed van alcohol of drugs verkeert. Dat kan een groot veiligheidsrisico opleveren. Afgelopen week informeerde Staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer over de problematiek van alcohol en drugs op de werkvloer. Hij start voorbereidingen om het afnemen van testen op alcohol en drugs op de werkplek in specifieke risicovolle situaties in de toekomst mogelijk te maken.

Een werkgever moet zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn medewerkers. Daarbij hoort ook beleid dat erop is gericht om het gebruik of verkeren onder invloed van alcohol of drugs op het werk tegen te gaan. Op dit moment is het in beginsel echter niet mogelijk om alcohol- of drugstesten af te nemen bij werknemers. De resultaten hiervan zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’, die in het kader van de AVG niet mogen worden verwerkt. Dat mag alleen als daar een wettelijke grondslag voor is (zoals voor treinmachinisten en piloten), de verwerking noodzakelijk is én passende maatregelen worden genomen om de inbreuk op de privacy en grondrechten van de werknemer te minimaliseren. Daarmee kan het voor werkgevers lastig zijn om op te treden tegen werknemers die mogelijk onder invloed van alcohol of drugs verkeren op de werkvloer.

De Staatssecretaris heeft signalen vanuit werkgevers ontvangen dat bedrijven in de praktijk niet altijd kunnen optreden tegen werknemers die onder invloed van alcohol of drugs op de werkvloer verschijnen. De Staatssecretaris laat in zijn Kamerbrief weten dat hij deze signalen serieus neemt en start voorbereidingen om in specifieke gevallen het afnemen van alcohol- en drugstesten mogelijk te maken.

De Staatssecretaris richt zich daarbij op drie verschillende onderdelen:

  • De Brzo-sector, de sector waarin zware ongevallen kunnen voorkomen vanwege werk met gevaarlijke stoffen. In deze sector spelen de grootste veiligheidsrisico’s. De Staatssecretaris verkent voor Brzo-bedrijven de wettelijke mogelijkheid voor het afnemen van alcohol- en drugstesten bij voor de veiligheid cruciale functies;
  • Onderzoek of een wettelijke grondslag geformuleerd kan worden voor andere specifieke gevallen waarin een zodanig groot veiligheidsrisico bestaat en er een zwaarwegend algemeen belang is die de mogelijkheid van een alcohol- en drugstest rechtvaardigen.
  • Het verder versterken van ‘ADM-beleid’ (alcohol, drugs en medicijnen) binnen ondernemingen. De Staatssecretaris roept bedrijven op het ADM-beleid verder aan te scherpen, actiever vorm te gaan geven en meer uit te dragen, bijvoorbeeld door preventie, voorlichting en begeleiding van werknemers te verbeteren.

De Staatssecretaris laat weten dat hij zijn voorbereidingen voor deze drie onderdelen voortzet. Hij zal de Kamer rond de zomer informeren over de voortgang. Het kan dus nog even duren voordat er daadwerkelijk meer wettelijke mogelijkheden zijn om werknemers te testen op alcohol of drugs. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die u nu al heeft voor een duidelijk alcohol- en drugsbeleid.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram