Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
30 juni 2021

Terugkeren naar kantoor na corona: do’s & dont’s

Ruim anderhalf jaar gold het dringende overheidsadvies om thuis te werken, tenzij dit niet anders kon. Vanaf de versoepelingen die op 26 juni 2021 zijn ingegaan, is dit advies (deels) komen te vervallen. Dit brengt voor werkgevers de nodige vragen met zich mee. Mag je werknemers verplichten om zich te laten testen en mag je vragen naar een vaccinatiebewijs? Hieronder gaan wij in op enkele vragen die opkomen bij de terugkeer naar kantoor.

Basisregels

Het is wellicht een open deur, maar je doet er als werkgever goed aan om ervoor te zorgen dat de basisregels gehandhaafd kunnen worden. Het is immers je wettelijke plicht als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent in de praktijk dat je voldoende afstand moet kunnen houden, dat er desinfectiegel beschikbaar is en dat waar nodig spatschermen geplaatst kunnen worden.

Mondkapjes

Een andere optie om de werkomgeving veiliger te maken, is het instellen van een mondkapjesplicht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft begin dit jaar geoordeeld dat het onder het instructierecht van de werkgever valt om een mondkapjesplicht in te stellen. Het is echter de vraag of dit gezien de laatste versoepelingen nog steeds een passende maatregel is en daarmee nog steeds onder het instructierecht valt. De overheid adviseert het dragen van mondkapjes alleen nog als het waarborgen van de anderhalve meter niet kan. Als het tijdens het werken wel mogelijk is om voldoende afstand te houden, is het als werkgever waarschijnlijk niet (meer) redelijk om een mondkapjesplicht in te stellen.

Testbewijzen

Als werkgever mag je geen medische gegevens van je werknemers verwerken. Dit staat in de privacywet (de AVG). De term ‘medische gegevens’ moet breed worden opgevat. Je mag daarom niet aan je werknemers vragen of zij een negatief testbewijs kunnen laten zien voordat ze naar kantoor komen. Je kan ten hoogste vragen of werknemers zich vrijwillig willen laten testen, maar hieraan mag je geen consequenties verbinden. Een verplicht testbeleid invoeren als werkgever mag dus niet.

Vaccinatieplicht

Het staat werknemers vrij om uit eigen beweging te vertellen of ze gevaccineerd zijn. Als werkgever mag je echter niet vragen naar de vaccinatie-status van je werknemers, omdat ook dit geldt als het verwerken van medische persoonsgegevens. Een vaccinatieplicht gaat nog verder en is dus al helemaal niet mogelijk. Iedere Nederlander heeft namelijk de vrije keuze om zich laten vaccineren. Werknemers verplichten om zich te laten vaccineren voordat werknemers weer naar kantoor mogen komen, behoort dus niet tot de mogelijkheden.

Coronacheck-app

Sinds kort is het weer mogelijk om naar evenementen te gaan zonder coronabeperkingen dankzij de coronacheck-app. Deze app toont een groene barcode als je volledig gevaccineerd bent of een negatieve testuitslag hebt. Het is juridisch gezien niet toegestaan om deze app ook te gebruiken om werknemers weer onbeperkt toegang te geven tot kantoor. De redenen hiervoor zijn wederom gelegen in de privacy. Net als bij het vragen naar een testbewijs of een vaccinatieplicht, zegt een groene barcode iets over de gezondheid van de werknemer. Naar deze gegevens mag je als werkgever, zoals gezegd, niet vragen en daarom biedt de coronacheck-app geen uitkomst bij de terugkeer naar kantoor.

Conclusie

Vanwege de privacy van werknemers staan werkgevers dus maar weinig middelen ter beschikking om het ontstaan van coronabesmettingen op de werkvloer tegen te gaan. Werknemers verplichten zich te laten vaccineren of vragen naar testbewijzen is uit den boze. De enige optie die je als werkgever hebt om coronabesmettingen op de werkvloer te voorkomen, is het creëren van een veilige werkplek waar de basisregels in acht genomen kunnen worden. Als dit niet mogelijk is, kun je als werkgever een mondkapjesplicht instellen. Mocht u nog verdere vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram