Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
7 februari 2023

Vakbond procedeert tegen werkgever voor niet naleven CAO

De vakbond boekt winst in een procedure tegen een werkgever die valt onder de CAO Metalektro. Op basis van die CAO mag de werkgever slechts een collectieve vakantie vaststellen voor haar werknemers nadat zij daarover overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad (OR).

Vlak nadat de coronapandemie in Nederland uitbrak, besloot de werkgever de productie voor vier weken stop te zetten. De eerste drie weken nam de werkgever voor eigen rekening. De vierde week wees de werkgever aan als collectieve vakantie voor alle werknemers. Volgens de vakbond handelde de werkgever in strijd met de CAO omdat de werkgever hiervoor geen instemming van de OR had gekregen.

De kantonrechter gaf de vakbond gelijk. De werkgever had slechts overleg gevoerd met het dagelijks bestuur van de OR over het voornemen van de collectieve vakantie. Dit was volgens de kantonrechter onvoldoende; de OR moest instemmen. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever de CAO heeft overtreden en wees de vordering van de vakbond toe. Dit leidde ertoe dat alle werknemers de ingehouden vakantiedagen terugkregen of – voor zover dat niet mogelijk was – de ingehouden vakantiedagen uitbetaald kregen.

Deze uitspraak[1] laat zien dat het voor een werkgever belangrijk is de regels uit de CAO nauwgezet te volgen. Bij het niet naleven van de CAO bestaat niet alleen het risico dat een werknemer (of de OR) zich hiertegen verzet, ook een vakbond kan zich tegen de werkgever keren. Een vakbond heeft een zelfstandig vorderingsrecht om voor de belangen van de betrokken werknemers op te komen. Met deze acties proberen vakbonden ook leden te winnen. Dat belang wordt steeds groter aangezien het animo onder werknemers voor lidmaatschap van de vakbond de laatste jaren sterk afneemt.


[1] Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4905.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram