Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
12 juli 2022

Check goed of je als bestuurder bent verzekerd

Als bestuurder neem je veel beslissingen. Soms pakken die ongunstig uit. Je hebt een toezichthouder niet genoeg geïnformeerd of een bedrijf loopt financiële schade op. Om niet persoonlijk te worden aangesproken, sluit je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Maar let op: alleen natuurlijke personen zijn verzekerd.

Lees ze altijd goed door, de polisvoorwaarden van een verzekering. En vergeet daarbij niet te checken wie als verzekerde onder de polisvoorwaarden staat: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? In een recente zaak weigerde de verzekeringsmaatschappij dekking aan drie rechtspersonen in hun hoedanigheid van bestuurder. Waarom? In de voorwaarden stond de verzekerde gedefinieerd als een voormalige, huidige of toekomstige bestuurder van de rechtspersoon, mits hij/zij een natuurlijk persoon was. Deze drie bestuurders vielen niet onder die definitie en waren dus niet verzekerd voor de schade die zij moesten betalen aan twee schuldeisers.

Let dus goed op wie verzekerde is bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Als bestuurder wil je in privé uiteraard ook verzekerd zijn. Maar als je bovenstaande niet scherp voor ogen hebt, kan het gebeuren dat je de schade moet vergoeden vanuit je privévermogen. Dat is het laatste wat je wilt.

Laat je assurantietussenpersoon dus niet alleen heel goed naar je polisvoorwaarden kijken maar ook naar de naam/status onder die voorwaarden. Mocht het fout gaan, kunnen wij je helpen bij de procedure. Maar die procedure ben je natuurlijk liever voor.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram