Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
7 maart 2024

WHOA en Contract

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren zonder faillissement. Het herstructureren van schulden is soms alleen niet voldoende. Vaak zit de “pijn” juist in de zwaarwegende (lopende) verplichtingen. Een van de instrumenten die de WHOA hiervoor biedt, is de mogelijkheid om bestaande contracten te wijzigen of te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om huurcontracten (óók lease) of duurovereenkomsten die als een molensteen om de nek van de onderneming hangen. De WHOA biedt echter geen mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten te wijzigen of te beëindigen. Daarvoor geldt het arbeidsrecht. Ook kunnen schulden aan het pensioenfonds niet worden geherstructureerd door het inzetten van de WHOA-procedure.

Wettelijke voorwaarden

De Faillissementswet stelt een aantal voorwaarden aan het wijzigen of beëindigen van contracten (art. 373 Fw):

  • Er moet sprake zijn van een WHOA-toestand (zie hier);
  • Het moet gaan om een voorstel tot het wijzigen of beëindigen van een overeenkomst;
  • Er moet een WHOA-akkoord worden aangeboden;
  • De WHOA-rechter moet de wijziging goedkeuren.

De wederpartij bij het te wijzigen of beëindigen contract heeft vervolgens twee keuzes: instemmen met het voorstel of niet.

De wederpartij stemt in

Als de wederpartij instemt en het akkoord wordt door de rechtbank goedgekeurd (gehomologeerd), dan wordt de overeenkomst gewijzigd of beëindigd per datum dat het akkoord werd gehomologeerd. Dat is op zich niet heel anders dan hoe dat in het commune verbintenissenrecht gaat. Daarbij geldt immers ook dat er een contract met wederzijds goedvinden kan worden beëindigd of gewijzigd. 

De wederpartij stemt niet in

Als de wederpartij niet instemt, zou buiten een WHOA-procedure daarmee de kous af zijn. Dan resteert het normale contractenrecht. De WHOA heeft als doel om levensvatbare ondernemingen te redden zonder surseance of faillissement. De wetgever heeft voor WHOA-procedures gekozen voor een escape.

Als de wederpartij met een voorstel tot het wijzigen of beëindigen van een overeenkomst niet instemt, dan geeft de wet degene die het akkoord aanbiedt de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. De overeenkomst eindigt dan ook op de dag dat het akkoord werd gehomologeerd.

Bevoegdheid

De bevoegdheid om een aanbod tot het wijzigen of beëindigen te doen, ligt bij de schuldenaar óf – als die is benoemd – de Herstructureringsdeskundige.

Schadevergoeding

Heeft de wederpartij dan maar in te stemmen met zo’n wijziging of beëindiging? Niet per se. Als door de eenzijdige opzegging schade wordt geleden, dan kan de wederpartij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Dat lijkt helaas ook niet zaligmakend: de schadevergoeding kan worden meegenomen in het akkoord. Er is dus een kans dat de wederpartij uiteindelijk achterblijft met een schadevergoeding van een percentage van schade, net zoals de andere door het akkoord geraakte schuldeisers. 

Bij huur en lease kan door de opzegging een opzegtermijn verschuldigd zijn die in een faillissement als boedelschuld kwalificeert. De leasemaatschappij of huurder die wordt opgezegd heeft in geval van faillissement een vordering van drie maanden die mogelijk in the money is. Dat maakt de positie in het akkoord aanzienlijk beter.

Het is daarom essentieel om u goed te laten adviseren over welke posities u heeft in een WHOA-procedure.

Meer lezen over de WHOA-procedure? Klik dan hier.

Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden en bent u benieuwd hoe uw onderneming kan worden gered? Wacht dan niet langer en neem contact op met één van de Whoa-specialisten via DAAN Advocatuur & Notariaat. Wij zijn ook inzetbaar als herstructureringsdeskundigen of om uw belangen als stakeholder te behartigen. Neem contact op via christian@daanlegal.nl of 06-12104983.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram