Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
26 januari 2024

Wat doet de herstructureringsdeskundige in een WHOA-procedure?

Met de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een nieuwe functionaris in het leven geroepen; de herstructureringsdeskundige (HD). De WHOA biedt ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren de mogelijkheid om een akkoord te sluiten met hun schuldeisers en/of aandeelhouders. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om contracten te herstructureren zonder dat alle betrokken partijen daarmee hoeven in te stemmen. Daardoor hoeft een levensvatbare onderneming niet onnodig failliet te gaan. Klik hier voor meer informatie over de WHOA-procedure.

Benoeming en initiatief

Zo’n WHOA-procedure wordt vaak door de onderneming (met behulp van een advocaat, de accountant en een valuator) zelf gevoerd, maar een belangrijke rol in de WHOA-procedure kan ook zijn weggelegd voor de herstructureringsdeskundige. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om een akkoord voor te bereiden, aan te bieden en voor te leggen aan de rechter.

In principe is het uitgangspunt dat de schuldenaar zelf een WHOA-procedure kan doorlopen (debtor-in-contol), maar hij kan er ook voor kiezen de rechtbank te vragen een herstructureringsdeskundige te benoemen. Als het initiatief voor de WHOA-procedure niet bij de onderneming ligt, maar bij schuldeisers, aandeelhouders of de ondernemingsraad, dan kan zo’n procedure alleen met behulp van een herstructureringsdeskundige.

Bevoegdheden

De herstructureringsdeskundige heeft een aantal bevoegdheden om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Deze bevoegdheden zijn:

  • het inzien van de volledige administratie van de onderneming en het opvragen van alle benodigde informatie;
  • het inschakelen van derden, zoals adviseurs, accountants of taxateurs, om hem te ondersteunen;
  • het opstellen van een akkoordvoorstel, waarbij hij rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen;
  • het indelen van de schuldeisers en aandeelhouders in klassen op basis van hun rechten en belangen;
  • het organiseren van een stemming over het akkoord, waarbij hij toeziet op een eerlijk en transparant proces;
  • het verzoeken van de rechtbank om het akkoord te homologeren, oftewel te bekrachtigen, als het akkoord voldoet aan de wettelijke vereisten.

Debtor in control

De herstructureringsdeskundige neemt dus niet de leiding over de onderneming over, maar begeleidt het proces van het sluiten van een akkoord. Hij heeft daarbij een grote mate van vrijheid.

Maar: bij mkb-ondernemingen moet de onderneming instemmen met het akkoord van de herstructureringsdeskundige. Indien zij het niet eens kunnen worden, wordt eerst het akkoord van de onderneming in stemming gebracht en als dat akkoord niet wordt aangenomen het akkoord van de herstructureringsdeskundige. 

Waarom een herstructureringsdeskundige?

De keuze om wel of geen herstructureringsdeskundige te laten benoemen hangt af van een aantal omstandigheden:

  • De mate van vertrouwen van de schuldeisers in het proces. Een herstructureringsdeskundige is geen adviseur van de schuldenaar en heeft dus een objectieve(re) rol waar het gaat om het formuleren van de hoofdlijnen van het akkoord. Het nadeel is wel dat het akkoord van een herstructureringsdeskundige wel anders kan uitpakken voor de schuldenaar dan de schuldenaar wellicht zelf in gedachten had;
  • De verhoudingen met schuldeisers. De herstructureringsdeskundige is onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van de schuldenaar; hij is bij voorkeur een soort oliemannetje dat ervoor zorgt dat aan iedereen gedacht wordt en dat een breed draagvlak voor het akkoord wordt gegenereerd;
  • Complexiteit van de herstructurering;
  • Minder geschikt lijkt een herstructurering met een herstructureringsdeskundige als de belangen relatief klein zijn. Een herstructureringsdeskundige kost relatief veel geld naast de adviseurs van de onderneming. De besparing van die kosten kan soms een hogere uitkering voor de schuldeisers opleveren; met name in procedures voor (kleine) mkb-ondernemingen.

Kosten

De kosten van de herstructureringsdeskundige worden door de onderneming betaald en moeten worden meegenomen in het akkoordvoorstel.

Meer lezen over de WHOA-procedure? Klik dan hier.

Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden en bent u benieuwd hoe uw onderneming kan worden gered? Wacht dan niet langer en neem contact op met één van de WHOA-specialisten via DAAN Advocatuur & Notariaat. Wij zijn ook inzetbaar als herstructureringsdeskundigen of om uw belangen als stakeholder te behartigen. Neem contact op via christian@daanlegal.nl of 06-12104983.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram