Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
17 maart 2020

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Onderdeel van de maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

De NOW wordt zo snel mogelijk opengesteld en zal (per direct) de huidige regeling werktijdverkorting vervangen. Er kunnen op dit moment dus geen nieuwe aanvragen voor de regeling werktijdverkorting worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Nieuwe aanvragen zullen worden behandeld onder de NOW. Daarover volgt snel meer informatie. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Andere maatregelen
Daarnaast zijn er verschillende andere maatregelen (in voorbereiding):

  • Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers);
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes;
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering;
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits;
  • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven;
  • Het kabinet gaat overleggen over de mogelijkheid om (voorlopige) aanslagen voor bijvoorbeeld toeristenbelasting stop te zetten;
  • Er wordt een compensatieregeling uitgewerkt voor bedrijven in getroffen sectoren, zoals de horeca en de reisbranche.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De Kamerbrief met een volledig overzicht van de maatregelen vindt u hier.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram