Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
28 januari 2020

CRM: vacature met ‘maximaal drie jaar werkervaring’ discriminerend

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onlangs geoordeeld dat een waterleidingbedrijf discrimineerde door in een vacaturetekst op te nemen dat zij op zoek was naar een bedrijfsjurist met ‘maximaal drie jaar werkervaring’. Daarmee maakt het bedrijf volgens het College onderscheid naar leeftijd, omdat het vooral jonge mensen zullen zijn die maximaal drie jaar werkervaring hebben.

Het waterleidingbedrijf plaatste een personeelsadvertentie voor een bedrijfsjurist op haar website. Zij vroeg om een kandidaat met een afgeronde universitaire opleiding rechten en maximaal drie jaar werkervaring. Een man met meer dan drie jaar werkervaring solliciteerde naar de functie. Hij werd afgewezen.

De man stelt zich op het standpunt dat het waterleidingbedrijf hem discrimineerde bij de aanbieding van de functie. Volgens de man is het stellen van een maximum werkervaringseis van drie jaar een verkapte manier om een kandidaat te zoeken van maximaal 35 jaar oud.
Het waterleidingbedrijf is het niet met de man eens: zij wilde sollicitanten alleen laten weten wat het gewenste ervaringsniveau is. Er was daarom ook geen leeftijd in de personeelsadvertentie genoemd.

De beoordeling van het College voor de Rechten van de Mens
Het is verboden om onderscheid op grond van leeftijd te maken bij de aanbieding van een baan. Het College is van oordeel dat bedrijfsjuristen met maximaal drie jaar werkervaring alle leeftijden kunnen hebben, maar dat het vooral jonge mensen zullen zijn. Door het stellen van deze werkervaringseis zullen met name oudere kandidaten niet solliciteren, omdat zij meer werkervaring hebben. Het waterleidingbedrijf maakte dan ook indirect onderscheid op grond van leeftijd.

Indirect onderscheid op grond van leeftijd is niet verboden als daarvoor een goede reden bestaat (objectieve rechtvaardiging). Het waterleidingbedrijf voert aan dat het streeft naar een divers team om een optimale kennisoverdracht, een goede samenwerking en voldoende groeimogelijkheden te bereiken. Het bedrijf wilde daarom op zoek gaan naar een bedrijfsjurist die het team zou kunnen verrijken met de nieuwste inzichten en een frisse blik vanuit de studie. Ook voerde het waterleidingbedrijf aan dat het behoefte heeft aan een medewerker die zich voor langere tijd aan zijn organisatie wil verbinden.

Het College is van oordeel dat het waterleidingbedrijf deze doelen ook had kunnen bereiken op een manier die geen of minder onderscheid maakt en vond dat geen goede reden was gegeven voor het indirecte onderscheid op grond van leeftijd. Het bedrijf had in de personeelsadvertentie immers ook kunnen vragen naar een kandidaat die een frisse blik heeft op en die beschikt over relevante kennis over de recente ontwikkelingen op juridisch gebied. Daarnaast had het waterleidingbedrijf de functie zodanig kunnen beschrijven, dat duidelijk was dat deze was afgestemd op kandidaten met weinig ervaring op het vakgebied.

Het College is van oordeel dat het door verweerster gemaakte indirecte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd is. Verweerster heeft dan ook jegens verzoeker verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt door bij de aanbieding van de functie van bedrijfsjurist een maximum werkervaringseis te stellen van drie jaar.

Dit is een streng oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Rechtbanken/kantonrechters kiezen vaak voor een meer terughoudende benadering. Twijfelt u over de inhoud van een vacaturetekst of een andere vorm van mogelijk onderscheid, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram