Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
24 januari 2020

Kan ik alle incassokosten vergoed krijgen voor het afdwingen van mijn vordering?

Bedrijven stellen ons regelmatig de volgende vraag. We hebben een debiteur (“schuldenaar”) die onze vordering niet betaalt. We hebben tevergeefs meerdere verzoeken, aanmaningen en/of sommaties verstuurd. Nu willen we de schuldenaar dwingen om alsnog de vordering te betalen en willen daarvoor een derde inschakelen: een advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau of een andere rechtsbijstandverlener. Voor zijn werkzaamheden brengt die derde kosten in rekening (“incassokosten”).

Moet de schuldenaar alle incassokosten vergoeden of moeten wij een (groot) deel van die kosten zelf dragen?

Het antwoord op die vraag en verschillende onderstaande deelvragen daarbij vindt u in dit handige overzicht. Wilt u weten of uw bedrijf alle incassokosten vergoed kan krijgen, dan kunt u ons natuurlijk bellen of een e-mail sturen.

Wie vergoedt uw incassokosten?
Naast de schuldenaar kunnen er andere partijen zijn die uw incassokosten dragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar van uw bedrijf, of een aansprakelijkheidsverzekeraar van de schuldenaar. Hiervan kan natuurlijk alleen sprake zijn als dergelijke verzekeringen bestaan (en daarvoor dekking bieden en verder aan de polisvoorwaarden is voldaan). Dit artikel gaat verder alleen over het bedrag dat de schuldenaar zelf moet vergoeden.

Om welke kosten gaat het?
Voor vergoeding van uw incassokosten is het onderscheid van belang tussen: (a) de kosten voorafgaand aan een gerechtelijke procedure en (b) de kosten tijdens zo’n procedure. De kosten onder (a) zijn de incassokosten; en de kosten onder (b) de proceskosten. Dit artikel gaat alleen over incassokosten. Voor vergoeding van proceskosten geldt andere regelgeving.

Incassokosten
Hieronder staan een aantal situaties. Van belang zijn de vragen:

  1. Wie is schuldenaar?
  2. Om wat voor een soort vordering gaat het?
  3. Staat er iets in de overeenkomst over de vergoeding van de incassokosten, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden (“incassobeding”)?

Ad 1. Wie is schuldenaar?
Is de schuldenaar een consument of niet een consument? Een consument is een natuurlijk persoon (een persoon “van vlees en bloed”) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een niet-consument zijn alle andere schuldenaren.

Ad 2. Om wat voor soort vordering gaat het?
Vloeit de omvang van de verplichting om de geldsom te betalen voort uit een overeenkomst?

  • Ja. Denk hierbij aan de overeenkomst tot bijvoorbeeld de verkoop van een machine, de verhuur van een printer, de levering van internet, telefonie et cetera. Dit kan een in die overeenkomst bepaald bedrag zijn. Het kan ook om een bepaalbaar bedrag gaan, dat eenvoudig uit de overeenkomst is af te leiden.
  • Nee. Alle andere gevallen. Er is bijvoorbeeld geen overeenkomst, maar uw bedrijf heeft wel een vordering.

De uitkomsten op deze vragen staan in het overzicht in de afbeelding. U kunt het overzicht ook hier (pdf) downloaden.

(Dit artikel is geschreven in januari 2020 aan de hand van de op dat moment geldende regelgeving.)

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram