Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
14 december 2022

Mogelijkheid vernietiging algemene voorwaarden verder beperkt 

Wie algemene voorwaarden wil gebruiken, heeft een informatieplicht. De gebruiker moet zijn wederpartij een redelijke mogelijkheid geven van de voorwaarden kennis te nemen (‘ter hand stellen’).

Uitgangspunt is dat een bepaling in de algemene voorwaarden (onder meer) vernietigbaar is als de gebruiker de algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld (art. 6:233 sub b BW). Door de Hoge Raad werd in 1999 al een uitzondering op die regel aanvaard als de wederpartij bekend is geraakt met de algemene voorwaarden door toedoen van de gebruiker (bijvoorbeeld als de gebruiker deze bij een eerdere overeenkomst al had verstrekt). 

In zijn arrest van 11 november 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet uitmaakt of die bekendheid door toedoen van de gebruiker is ontstaan, of dat de wederpartij op een andere manier bekend is geraakt met de algemene voorwaarden.

Extra reden dus om alert te zijn op een verwijzing naar toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, juist als de algemene voorwaarden zelf niet zijn verstrekt.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram