Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
9 oktober 2023

NIEUWE WET VOOR VERSCHIL ZZP’ER EN WERKNEMER AANGEKONDIGD

Afgelopen vrijdag, 7 oktober 2023, is de internetconsultatie geopend van de ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. De afgelopen jaren werd veel geprocedeerd over de vraag of iemand werkzaamheden verricht als werknemer of zzp’er. Bij beoordeling van deze vraag zijn er volgens de wet drie criteria van belang: arbeid, loon en gezag. Vooral het laatste criterium is doorslaggevend voor het verschil tussen een werknemer en een zelfstandige. Wanneer de werkzaamheden worden verricht onder het gezag van (‘in dienst van’) de ‘opdrachtgever’ (werkgever) is er sprake van een arbeidsovereenkomst en geniet de werknemer een veel hogere mate van wettelijke bescherming. Denk aan ontslagbescherming, vakantiedagen, loon tijdens ziekte, ontslagvergoeding, etc.

Met het wetsvoorstel wil de wetgever het gezagscriterium verduidelijken, dus meer duidelijkheid over wanneer iemand werknemer of zzp’er is. Een werknemer is in dienst van de werkgever, wanneer:

  1. werkzaamheden worden verricht onder inhoudelijke instructies van de werkgever; of
  2. de arbeid of werknemer is ingebed in de organisatie; en
  3. de werknemer de arbeid niet voor eigen risico verricht.

Vooral de ‘inbedding’ lijkt een belangrijk nieuw punt van aandacht.

Naast de verduidelijking van het gezagscriterium komt er ook een rechtsvermoeden in de aangekondigde wet. Wanneer tegen een tarief van minder dan €32,24 arbeid wordt verricht, wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, zo luidt het wetsvoorstel.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram