Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
11 juni 2020

Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract loopt af op 1 juli 2020

Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet de werkgever hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij de werkgever in dienst waren, kreeg de werkgever eerder tot 1 april 2020 extra tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij, tot 1 juli 2020. Die termijn loopt binnenkort af.

Voor zover de arbeidsovereenkomst van deze werknemers nog niet schriftelijk is vastgelegd, is het van belang om dat vóór 1 juli 2020 alsnog te doen. Is de arbeidsovereenkomst van deze werknemers uiterlijk op 30 juni 2020 nog niet schriftelijk vastgelegd, dan moet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie worden betaald.

Nieuwe arbeidsovereenkomst of addendum?
Wanneer de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet een addendum of nieuwe arbeidsovereenkomst worden ondertekend om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie. Een addendum is ook voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift gesteld is of niet meer in de administratie van de werkgever beschikbaar is.

De voorwaarden voor een addendum op basis waarvan de lage WW-premie is verschuldigd zijn als volgt:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is;
  • De werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie; en
  • Uit het addendum blijkt dat de werknemer reeds op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Dit ondertekende addendum moet uiterlijk op 30 juni 2020 in de loonadministratie zijn opgenomen. Het Ministerie heeft aangegeven dat ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via e-mail of in een HR-systeem.

De werkgever is (daarnaast) verplicht om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en in de loonaangifte met een indicatie Ja/Nee aan te geven of er hiervan sprake is.

Als wij u behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van een dergelijk addendum, horen wij dat uiteraard graag.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram