Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
12 juli 2022

Transitievergoeding? Niet alle toeslagen tellen mee!

In tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, tellen zeker niet alle toeslagen en looncomponenten mee in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Een recent aangespannen zaak in het noorden van het land, laat zien dat het loont om goed te controleren welke looncomponenten meetellen voor de berekening van de transitievergoeding. Medewerkers die worden ontslagen of teruggaan in uren, hebben recht op (gedeeltelijke) transitievergoeding. Vaak gaan werkgevers ervan uit dat voor de berekening van die transitievergoeding naast het brutoloon ook alle andere toeslagen/looncomponenten moeten worden geteld. Dat klopt niet. Niet alle looncomponenten tellen namelijk mee voor de berekening. Wel tellen mee: overwerkvergoedingen, ploegentoeslagen, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Maar persoonlijke toeslagen als een harmonisatietoeslag – een toeslag voor terugval in salaris – hoeft niet te worden meegenomen om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. De transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer moest betalen, viel in de aangespannen zaak dus minder hoog uit. Goed opletten kan dus geld schelen!

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram