Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
28 april 2020

UPDATE Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking

De noodwet die een aantal voorzieningen treft voor rechtspersonen voor het houden van vergaderingen en de financiële verslaglegging in verband met de uitbraak van de coronacrisis is met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020 in werking getreden. Vooralsnog is bepaald dat de wet per 1 september 2020 zal vervallen.

De noodwet maakt het voor alle rechtspersonen mogelijk dat leden/aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en daarin het stemrecht kunnen uitoefenen, ongeacht de vraag of de betreffende rechtspersoon deze mogelijkheid in haar statuten heeft opgenomen. Wel adviseert de regering rechtspersonen die op dit moment niet de mogelijkheid tot het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in hun statuten hebben opgenomen, voor de toekomst hun statuten op dit punt te wijzigen.

Ook geeft de noodwet het bestuur van een rechtspersoon – gedurende de periode dat de wet van kracht is – de bevoegdheid om de termijn voor het houden van een algemene vergadering met maximaal vier maanden te verlengen. Voor rechtspersonen waarvan het boekjaar op 31 december 2019 is geëindigd, betekent dit dat de algemene vergadering vóór 1 november 2020 moet hebben plaatsgevonden.

Daarnaast kan het bestuur van een rechtspersoon op grond van de noodwet de termijn voor het opmaken van de jaarrekening met maximaal vijf (B.V’s en N.V.’s) dan wel vier (verenigingen en coöperaties) maanden verlengen. Vooralsnog ziet de regering geen reden om ook de wettelijke termijn van twaalf maanden waarbinnen de jaarrekening moet zijn gepubliceerd te verlengen.

Kijk hier voor meer informatie over elektronisch vergaderen tijdens de coronacrisis.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram