Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
23 november 2022

Hof van Justitie EU zet streep door toegankelijkheid UBO-register

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) heeft gisteren beslist dat de algehele toegankelijkheid van het grote publiek tot het UBO-register een ernstige inbreuk vormt op het recht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens. Volgens het Hof is de inbreuk niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en ook niet evenredig aan het doel dat wordt nagestreefd met het UBO-register, namelijk het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.

De openbaarmaking van een deel van de informatie in het UBO-register volgt uit een bepaling in de anti-witwasrichtlijn van de EU. Het Hof heeft die bepaling dus ongeldig verklaard.

Het gevolg hiervan is dat alle lidstaten er zo snel mogelijk voor moeten zorgen dat het UBO-register niet meer toegankelijk is voor het grote publiek. Inmiddels heeft de KvK het betreffende gedeelte van het handelsregister uitgeschakeld. Welke gevolgen de uitspraak verder zal hebben is nog onduidelijk. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de Europese Commissie een voorstel zal doen om de anti-witwasrichtlijn aan te passen door de toegankelijkheid van het UBO-register flink in te perken.

De uitspraak betekent niet dat een UBO niet meer geregistreerd hoeft te worden. Die verplichting blijft gewoon bestaan.

De uitspraak van het Hof kunt u vinden via deze link.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram