Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
8 januari 2024

Belangrijkste wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2024

Het nieuwe jaar betekent ook wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Hieronder sommen wij de belangrijkste wijzigingen op:

1. Invoering wettelijk minimumuurloon

Werkgevers zijn door een wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het wettelijk minimumuurloon (€ 13,27 voor werknemers ouder dan 21 jaar) te betalen. De minimum dag-, week- en maandlonen komen hiermee te vervallen. De invoering van het wettelijk minimumuurloon zorgt voor één minimumuurloon in alle sectoren.

Het Ministerie van SZW heeft een kennisdocument gepubliceerd met veelgestelde vragen over de invoering van het minimuurloon.

2. Intrekking goedkeuring Belastingdienst modelovereenkomsten vrije vervanging

De Hoge Raad wees op 24 maart 2023 het langverwachte Deliveroo-arrest. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is volgens de Hoge Raad één element dat meeweegt in de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar het is niet doorslaggevend.

De modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging zijn daardoor niet langer bruikbaar. De Belastingdienst heeft de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 ingetrokken. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht van de Belastingdienst van 14 augustus 2023.

3. Thuiswerkvergoeding en onbelaste reiskostenvergoeding

De thuiswerkvergoeding stijgt in 2024 naar € 2,35 per dag. De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar € 0,23 per gereden kilometer in 2024. 

4. Verhoging maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt per 2024 verhoogd naar € 94.000,- bruto (2023: € 89.000,- bruto) of maximaal één jaarsalaris als een werknemer aanspraak maakt op een hoger bedrag dan € 94.000,-.

5. Toetredingsleeftijd pensioen

De Wet toekomst pensioenen is per 1 januari 2024 in werking getreden. De toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw is hierdoor verlaagd van 21 naar 18 jaar. Pensioenregelingen die (nog) uitgaan van de oude regelgeving moeten worden aangepast.

6. CO2-registratieplicht mobiliteit – uitgesteld naar 1 juli 2024

Werkgever met 100 of meer werknemers moeten verplicht een CO2-registratie van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun werknemers aanleveren. Het totaal aantal gereisde kilometers moet worden uitgesplitst in de verschillende vervoersmiddelen en type brandstof. De datum van inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 juli 2024.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram